Česká národní banka začala proces snižování základní úrokové sazby, a jak její představitelé avizují, bude v něm pokračovat. Inflace klesla na 2 %. Jaký vliv to má na výnosy státních dluhopisů, a potažmo na výnosy fondů, jež státní dluhopisy obsahují ?

Dalo by se očekávat, že při současném snížení sazby ČNB se tržní hodnota dluhopisů zvýší – ale neděje se tak. Proč ? Sazba kterou ČNB řídí je sazbou krátkodobou a ovlivňuje cenu peněz na krátkodobém horizontu. Velcí investoři  systematicky  vyhodnocují výhledy do budoucna, a tak již několik měsíců předem očekávali jak snížení inflace, tak tento krok ČNB. Do svých investičních očekávání, a tedy i nákupů, již toto „předem“ promítli – proto rychlý růst ceny  dluhopisů s výnosem 5 % na podzim loňského roku, a tím i rychlý růst hodnoty dluhopisových fondů. Inflace  předpokládaně výrazně poklesla a její další pokles je již nejistý. Velcí investoři na to opět reagovali s předstihem – na počátku roku snížili svůj zájem o nákupy dlouhodobých investic – dluhopisů, což snížilo jejich cenu (pokles hodnoty dluhopisových fondů) a vytvořilo tlak na růst výnosů 10letých českých státních dluhopisů.

A jaký lze předpokládat další vývoj?

Aktuální výnos českého státního dluhopisu na 10 let je 4 %, což je při udržení inflace na cílovaných 2-3 % dlouhodobě neudržitelné. Proto očekáváme pokles výnosů, a tím opět nárůst zájmu o státní dluhopisy a jejich ceny v průběhu roku 2024. U dluhopisových fondů zaměřených na české státní dluhopisy bude výnos velmi ovlivněn aktuálním složením portfolia fondu. Při současném výnosu do splatnosti dluhopisového fondu okolo 5 % (to platí např. pro Partners Bond Opportunity) a očekávaných ziscích z růstu tržní ceny dluhopisů, odhadujeme zhodnocení fondů státních dluhopisů na konci roku mezi 6 % a 7 %.

Co to znamená pro konzervativního investora ?

Doba vysokého zhodnocení krátkodobých rezerv na spořících účtech končí. Další předpokládaná snížení základní sazby ČNB dostanou do konce roku sazby na nich na úroveň okolo 4 %.

Také fondy peněžního trhu, které svými výnosy obvykle kopírují vývoj sazby ČNB, nyní opět ztratí na zajímavosti.

Další možností zajímavého konzervativního nástroje bývaly státní protiinflační dluhopisy. Ty  ale vzhledem k současné výši inflace a úspěšným snahám ČNB jí krotit pravděpodobně již ani v letošním roce zajímavé výnosy nepřinesou.

Fondy založené na státních dluhopisech naproti tomu budou vydělávat na pevně daných výnosech dluhopisů nakoupených v době, kdy tyto výnosy byly vysoké, a zároveň na jejich průběžném tržním zhodnocování.

Každopádně takové fondy přinesou výnos vyšší než je inflace a lze předpokládat, že po dobu několika let.

 

Rádi se s vámi na toto téma pobavíme, neváhejte nás kontaktovat:
tomas.kresl@partners.cz
+420 739 145 099